• +32 472 22 01 62

Taalontwikkeling

Problemen met spreken

Bij kinderen

 • vertraagde taalontwikkeling
 • gestoorde taalontwikkeling (specific language impairment of SLI)
 • in het kader van autisme en andere ontwikkelingsstoornissen
 • afasie t.g.v. een hersenletsel
 • t.g.v. meertaligheid
 • ouderbegeleiding

 1. Bezoek bij een kinderarts, kinderneuroloog, kinderpsychiater of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch taalonderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt door Sophie (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door Sophie aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. Bij ernstige taalproblemen (niet in het kader van meertaligheid) wordt door het ziekenfonds eveneens een IQ-onderzoek (bij het CLB of een psycholoog) en een gehooronderzoek (bij een NKO-arts) gevraagd
 6. Bij ernstige taalproblemen wordt het onderzoek best gedaan door een erkend revalidatiecentrum (indien nodig verwijzen wij u door)
 7. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

 • Vraag de aandacht met de voornaam
 • Spreek rustig
 • Gebruik korte zinnen, geen kindertaal
 • Verander niet te snel van onderwerp
 • Ondersteun eventueel met een gebaar
 • Geef de betrokkene de kans om te reageren

Bij volwassenen

 • vertraagde taalontwikkeling
 • gestoorde taalontwikkeling (specific language impairment of SLI)
 • in het kader van autisme en andere ontwikkelingsstoornissen
 • afasie t.g.v. een hersenletsel
 • t.g.v. meertaligheid
 • ouderbegeleiding

 1. Bezoek bij een neuroloog of neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een attest voor een logopedisch bilan.
 2. Een logopedisch onderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt bij Sophie (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen).
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door Sophie wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een attest voor de therapie.
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd.
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

 • Vraag de aandacht met de voornaam
 • Spreek rustig
 • Gebruik korte zinnen, geen kindertaal
 • Verander niet te snel van onderwerp
 • Ondersteun eventueel met een gebaar
 • Geef de betrokkene de kans om te reageren

Logo van logopedie Sophie