• +32 472 22 01 62

Dyslexie

Bij kinderen

 1. Bezoek bij een kinderarts of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij Sophie bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch onderzoek naar leerproblemen zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt bij Sophie (het voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door Sophie wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door Sophie aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Therapie bij lees-, schrijf- rekenproblemen wordt door Sophie gegeven. Indien gewenst wordt er nauw samengewerkt met de school en het CLB.

Schoolbezoeken zijn mogelijk als de school akkoord gaat. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30€ of 60€ (vanaf C.L. 10 jaar). Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem.

Sophie is aangesloten bij het RIZIV en hanteert de lopende RIZIV-tarieven.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden (niet bij een schoolbezoek). Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan Sophie en u betaalt elke therapie contant de opleg.

 • Tracht te automatiseren wat gekend is: lees, schrijf, reken op een beheerst niveau
 • Oefen dagelijks met kleine beetjes
 • Houd het oefenen plezierig
 • Bespreek de vorderingen met de leerkracht en de Sophie

Bij volwassenen

 1. Bezoek bij neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij Sophie bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch onderzoek gebeurt bij Sophie (het voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedische verslag opgemaakt door Sophie wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedische verslag worden door Sophie aan uw ziekenfonds bezorgd als er een kans bestaat op tussenkomst
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is

Leertherapie wordt door Sophie gegeven. Er wordt tijdens de therapie veel aandacht geschonken aan automatiseren van het geleerde.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30 min. of van 60 min.. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem

Sophie is aangesloten bij het RIZIV en hanteert de lopende RIZIV-tarieven.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan Sophie en u betaalt elke therapie contant de opleg.