• +32 472 22 01 62

Afasie

Spraakproblemen

Bij kinderen

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • bepaalde klanken niet of niet correct uitspreken ( t-k wisseling, lispelen , de a vervormen, klinkerspraak, stemhebbende medeklinkers stemloos uitspreken, weglaten van sch-,...)
 • hyper- of hyponasaliteit
 • t.g.v. schisis (spleet in de bovenlip, het gehemelte)
 • verbale dyspraxie
 • t.g.v. meertaligheid
 • te hoge of te lage spreeksnelheid
 • dysartrie t.g.v. een hersenletsel
 • ouderbegeleiding

 1. Bezoek bij een kinderarts of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch spraak/articulatieonderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. Bij ernstige spraakproblemen wordt het onderzoek best gedaan door een erkend revalidatiecentrum (indien nodig verwijzen wij u door)
 6. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is

 • Je kind spreekt algemeen onduidelijk
 • Je kind wordt door vreemden niet begrepen
 • Je kind lispelt (spreekt met de tong tussen de tanden bij s, z, t, d, n en/of l)
 • Je kind gebruikt geen "a" of vervormt de "a" 
 • Je kind gebruikt de 'e' in plaats van de 'a' of omgekeerd
 • Je kind verwisselt klanken
 • Je kind kan "a" of meerdere letters niet goed uitspreken
 • Je kind vervormt de klinkers, de tweeklanken
 • Je kind zegt f,t,ch,p,s in plaats van v,d,g,b,z
 • Je kind spreekt te veel door de neus (met snurkgeluidjes bij s), je kind spreekt te weinig door de neus
 • Je kind spreekt erg snel of erg traag
 • Je kind merkt zelf dat het niet correct spreekt

Bij volwassenen

 •  bepaalde klanken niet of niet correct uitspreken
 • te hoge of te lage spreeksnelheid
 • optimaliseren van de spraak bij beroepssprekers (uitspraakcoaching)
 • bij studenten in het kader van hun opleiding (uitspraakcoaching)
 • hyper- of hyponasaliteit
 • t.g.v. meertaligheid
 • t.g.v. spreekangst
 • in het kader van een temporomandibulaire dysfunctie
 • dysartrie t.g.v. een hersenletsel
 • dysartrie t.g.v. een ziekte (beroerte, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose, tumor …)
 • verbale apraxie t.g.v. een hersenletsel, een ziekte

 1. Bezoek bij een neuroloog als de oorzaak van neurologische aard is of bij een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch onderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is